ČIERNE NA BIELOM KONI /  STRAWMEN SCARE NO CROWS

feature film

Slovakia, 2020

coming soon

 

 

 

 

Dir. Rastislav Boroš

Dop.Tomasz Wierzbicki

starring:

Milan Ondrík, Attila Mokos, Rebeka Poláková, Janka Kovalčiková, Petr Vaněk, Tomáš Jeřábek, Tomáš Mischura